MENU
Aula_close Layer 1

Ordensregler

En rar skoledag (Tingløkkeskolens ordensregler)


For at få en rar skoledag er vi alle nødt til at hjælpe og tage hensyn til hinanden.


Morgen

Hvis du cykler til skole, kan du sætte din cykel i cykelstativerne ved Småbørnsfløjen, i cykelskurene ved skolegården eller for SFO-elever ved din fritidsordning.
 
Skolen er åben fra kl. 7.30. Der er opsyn på gangene fra kl. 7.50.
I tidsrummet kl. 7.30 – 7.50 er det forældrene, der har ansvaret for deres barn.

Husk at hænge dit overtøj på knagerækken på gangen, inden timen begynder.


Frikvartererne

I det store formiddagsfrikvarter (kl. 10.10-10.25) skal du være ude (dog ikke 9. klasse).

I særlige tilfælde med dårligt vejr, får du lov til at være inde. Det bliver meddelt over det interne højttaleranlæg.

I de øvrige frikvarterer må du opholde dig indendørs i dit eget område, hvis det foregår stilfærdigt, og uden at du generer de andre omkring dig. Du må selvfølgelig også gerne gå udendørs i skolegården (I den lille skolegård skal der være plads til de små børn (0.-3. klasse).

Er det vinter, og du vil lege med sne, skal du følge skolens sneregler:

  • 0.-3. klasse – på græsset ved klubben – i det område må 4.-9. klasse ikke opholde sig.
  • 4.-7. klasse – bag plankeværket i den store gård - i det område må 8. og 9. klasse ikke opholde sig.
  • 8. og 9. klasse – på græsplænen bag drengesalen - i det område må 4.-7. klasse ikke opholde sig.
  • Det er tilladt at kaste med sne – det er ikke tilladt at sule m.m.
  • Hvis man gerne vil kaste med sne – så gå ind i området og bliv der!

 

Går du i 8. eller 9. klasse, må du, hvis du har fået lov til det af dine forældre, forlade skolen i alle frikvarterer og mellemtimer.

Spørg gårdvagten, hvis du er i tvivl.


Ved skoledagens afslutning

Efter sidste time i klassen skal du hjælpe med at sætte stolene op, feje gulvet, tørre tavlen ren, slukke lyset, lukke vinduerne og lægge affald i sækkene på gangen. Herefter låses klasseværelset af.

Når du har fri, skal du gå i SFO eller gå hjem.


Andre ting, du skal være opmærksom på

Det er ikke tilladt at ryge på skolens område.
 

Har du din mobiltelefon med i skole, så skal du følge de regler, der er fastsat i ”Princip for mobiltelefoner på Tingløkkeskolen”. Se nærmere her!

 

Hjælp hinanden med at overholde de aftaler, vi har – så får alle en rar skoledag.