MENU
Aula_close Layer 1

Tingløkkeskolens vision

Tingløkkeskolen er vores foretrukne skole:
her handler det om trivsel, fællesskab og læring. 

 
På Tingløkkeskolen og i vores SFO arbejder vi sammen med forældre og elever om at sætte trivsel, fællesskab og læring i centrum. Vores arbejde skal give eleverne faglige, sociale og personlige kompetencer til at møde den verden, de er en del af.
 
• Personlig trivsel – at blive sig selv bevidst og udvikle sig
Vi tror på, at personlig trivsel dels handler om at blive sig selv og sine værdier bevidst. At vi har et sted at møde verden fra, at vi kan formulere og fastholde personlige mål – også selvom andre vil noget andet. Personlig trivsel handler også om at opleve støtte og opmuntring til at udvikle sig og sætte sig nye personlige mål.
 
• Sociale fællesskaber – at fungere godt med andre mennesker og tage medansvar
Vi tror på vigtigheden af, at vi er en del af et fællesskab. For os har det stor værdi, at skolen afspejler det omkringliggende samfund. Netop derfor er det vigtigt, at det fællesskab, vi har på skolen, er for alle områdets børn og voksne. Vores elever skal kunne leve, kommunikere og arbejde frugtbart sammen med andre, også dem der er anderledes end dem selv. Vi ønsker at styrke elevernes evne til at værdsætte mangfoldighed og deres evne til at bidrage til, at fællesskaber udvikler sig.
 
Faglig læring – at leve op til nutidens og fremtidens krav
Vi tror på, at en solid basis af faglig viden er en nødvendig forudsætning for, at eleverne kan klare sig bedst muligt. 
Vi tror på, at faglig læring i en globaliseret, digitaliseret og foranderlig verden i høj grad handler om at kunne finde den viden, vi har brug for, og være i stand til at forholde os kritisk og reflekterende til den. Vi støtter eleverne i, at de bliver bevidste om deres egen læring og gradvist bliver i stand til selv at tage ansvar for den.
 
Alle lærer bedst i fællesskaber og i god trivsel – derfor er de tre hovedpunkter indbyrdes forbundet og lige vigtige.
 
Når børnene starter i skolen, er de ivrige efter at lære. På Tingløkkeskolen stræber vi efter at drive en skole, som stimulerer elevernes iver efter læring helt frem til sidste skoledag, og dermed gøre os fortjent til titlen som ’Vores foretrukne skole’.
 
Med venlig hilsen 
Medarbejdere, ledelse og skolebestyrelse.